Nu söker vi en rapportskribent som vill sammanställa och analysera resultatet av FemTempen!

 

StreetGäris har inlett en årligt återkommande undersökning (FemTempen) som fokuserar på vilka frågor som tagit plats i den feministiska debatten och i feministiska rum. Undersökningen mäter även vilka frågor som exkluderas från mainstream feminismen och vilka grupper som upplever att de inte får sin röst hörd inom rörelsen.

Nu söker vi en person som vill sammanställa och analysera resultatet i en rapport. 

Syftet med rapporten är att sammanställa de kunskaper som framkommer i enkätundersökningen FemTempen. Rapporten ska bidra till att nyansera den feministiska debatten med nya kunskaper om vilka perspektiv som exkluderas och vilka frågor som upplevs ta mer plats. Rapporten ska bidra till hur läsaren kan förhålla sig till en intersektionell, antirasistisk och postkolonial analys av den feministiska debatten och även bidra till StreetGäris utformning av sin politik. 

Uppdraget innefattar:

  1. På ett pedagogiskt och tillgängligt sätt sammanställa resultatet av enkäten
  2. Göra en analys av resultatet med grund i intersektionell, antirasistisk och postkolonial teori

Rapportskribenten ska:

  • leverera allt textinnehåll på egen hand i dialog med StreetGäris
  • leverera ca 10-20 A4 sidor text
  • ha erfarenhet av att producera pedagogiskt material och utredningsunderlag
  • ha kunskaper inom antirasism, intersektionell analys och postkolonial teori
  • kunna överlämna ett första utkast den 25 februari och färdig produkt 2 mars
  • leverera textinnehåll för rapporten som följer regler för upphovsrätt och källhänvisning

StreetGäris tar ansvar för att formge och släppa rapporten den 8 mars.

Ersättning

Arvode för uppdraget är 10 000 SEK ink moms. Rapportskribenten ska kunna fakturera. 

Är du intresserad av uppdraget?

Mejla [email protected] med en kort beskrivning av dina erfarenheter kopplat till uppdraget senast den 6 februari.

Uppdraget påbörjas 15 februari och avslutas 2 mars.