StreetGäris står i solidaritet i kampen för Palestinas rättvisa!

Det som har fått ske under decennier blundas för av världsledare medan palestinier mister sina hem, sin mark och sina liv på grund av Israels maktutövande och kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta får INTE fortsätta utan sanktioner.

Vi uppmanar alla organisationer som arbetar för att vår värld ska bli mer rättvis och jämlik att stå upp för och ställa sig sida vid sida i kampen för ett fritt Palestina. Stoppa Israels kolonialism och folkrättsbrott i Palestina NU!

Manel Rodrick, ordförande StreetGäris

Foto: Zanna Chanel Nordqvist