Om oss

StreetGäris är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Vi är en intersektionell organisation för kvinnor och icke-binära. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande organisation som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. 

StreetGäris arbetar utifrån tre verksamhetsområden: Folkbildning, Nätverket och Opinion. 

Folkbildning

StreetGäris håller föreläsningar, workshops och utbildningar i bland annat antirasism och intersektionalitet. Vi gör det både tillsammans med våra medlemmar och på uppdrag av andra organisationer, skolor eller företag.

Vill du boka oss? Kontakta oss här.

Nätverket

StreetGäris nätverk finns på Facebook, är nationellt och öppet för kvinnor och icke-binära. Våra medlemmar är allt från 13-80 år och kommer från alla samhällsskikt och ursprung. De bor och kommer från orten, innerstan och landsbygden.

Opinion

StreetGäris opinionsbildar för att belysa, utmana och omfördela makten i samhället.

Vi tar plats i den offentliga debatten med antirasistiska, intersektionella och feministiska perspektiv.

Vår värdegrund

StreetGäris ska…

  • vara en trygg separatistisk plats, för de som definierar sig själva som kvinnor och icke-binära, som verkar för utveckling och empowerment
  • vara ett intersektionellt nätverk med fokus på intersektionell feminism och antirasism – våra olikheter är våra styrkor
  • skapa en plats för tillhörighet och säkerställa plats för minoriteter
  • vara andrummet från rasism, sexism, funkofobi, transfobi och andra normativa strukturer i det vardagliga samhället
  • skapa en miljö som är tillåtande, stödjande trygg och motiverande
  • vara en positiv och framåtsträvande kraft
  • vara en plattform där vi tydligt tar ställning i samhällsfrågor
  • skapa en plats där vi utmanar destruktiva, exkluderande patriarkala och normativa strukturer
  • använda den maktposition vi har fått för att lyfta våra medlemmars frågor och åsikter i en större kontext för ett förändringsarbete
  • synas och höras i offentliga rum som saknar intersektionella feministiska, och antirasistiska analyser och perspektiv

Stötta StreetGäris

 

Tycker du att vi gör ett viktigt arbete? Hjälp oss att fortsätta genom att swisha 1234866943