Bli medlem!

StreetGäris är en intersektionell organisation med fokus på feministiska och antirasistiska frågor. Vi är separatistiska för kvinnor och icke-binära.

Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.

Vem kan bli medlem?

Som medlemmar antas kvinnor och icke-binära som har erlagt medlemsavgift till föreningen och som delar föreningens värdegrund och stadgar. Ansökan om medlemskap i föreningen ställs till styrelsen skriftligen via ett formulär. Medlemskapet är ettårigt och ska förnyas varje år. För att vara röstberättigad på kommande årsmöte ska medlemskapet ha godkänts senast 31 dagar innan årsmötet.

Stödmedlem

Övriga som delar föreningens värdegrund och som erlagt stödmedlemsavgift antas som stödmedlemmar. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmötet. Ansökan om stödmedlemskap i föreningen ställs skriftligen och behandlas av styrelsen.

Är din organisation eller företag intresserad av att stötta StreetGäris arbete? Kontakta oss så pratar vi vidare om det!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas på varje årsmöte. Medlemsavgiften för medlemmar är 75 kr. Swisha din avgift till 1234866943 eller betala till BG 5306-4101. Märk din betalning med ”Medlemsavgift + För- och efternamn”.

Vill du kan du betala en högre medlemsavgift för att stötta föreningen, eller betala en annan persons medlemsavgift.

Stödmedlemmar betalar en avgift på 150 kr. Swisha avgiften eller betala till BG enligt ovan.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behandlar inte dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån vårt ändamål. Genom att fylla i medlemsformulär samtycker du till att StreetGäris får behandla de personuppgifter som du anger. De uppgifter du anger i formuläret hamnar i vårt medlemsregister. Ett medlemsregister är en lista över dem som är medlemmar i föreningen.

Som förening får vi registrera uppgifter om namn, födelsedata, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration, enligt någon av de sex rättsliga grunderna i GDPR.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss!