Kontakta oss

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss

6 + 9 =

Styrelse

MANEL RODRICK
Ordförande

Manel drivs av frågor kring jämlikhet och arbetar dagligen som studie- och yrkesvägledare. Hon träffade StreetGäris första gången i Almedalen 2017 och blev invald i styrelsen året efter. Utöver sitt styrelseuppdrag engagerar sig Manel på olika sätt i Järvaområdet, bla genom entreprenörskap och i att skapa möjligheter för unga.

MALIHA KHAN
Vice ordförande

Maliha har suttit i styrelsen sedan 2018. Hon har arbetat med projektledning och verksamhetsutveckling både kommunalt och i civilsamhället med fokus på barn och unga. Hon är statsvetare i grunden med lång erfarenhet inom socialt arbete och föreningsutveckling. Maliha brinner för mänskliga rättigheter, antirasism och barns rättigheter. 

MONA NECHMA
Ledamot

Mona är en folkbildare i själen med särskilt engagemang för antirasism och jämställdhet. Hon har tidigare arbetat med olika former av demokratistärkande verksamheter i civilsamhället, både genom verksamhetsutveckling och projektledning. Mona är lärare och religionsvetare i grunden och har suttit i styrelsen sedan 2019.

FATEMA VANAT
Ledamot

Fatema är socionom som brinner för utvecklingsarbete, både nationellt som internationellt. I fokus har hon deltagarstyrda verksamheter. Hon har arbetat både inom offentlig- och ideell sektor. Har sitt ideella engamgang i frågor som rör jämlikhet, rättighetsfrågor och migration. Fatema har suttit i styrelsen sedan 2021.

AZAR NIKBAKHT
Ledamot

Azar har länge organiserat sig inom civilsamhället genom en rad olika organisationer. Hon brinner särskilt för migranter, kvinnor och hbtqi-personers rättigheter. Azar är en engagerad jurist och arbetar framför allt med brottsoffer, flyktingar samt barn och vuxna som är föremål för tvångsvård. Azar har suttit i styrelsen sedan 2021.

ELENA EKSTRÖM
Ledamot

Till vardags är Elena grundare av och VD på hållbara varumärket Bukvy och mamma till två mini-Gäris. Elena brinner för kvinnligt företagande, hållbart mode och tror på att gemenskap och mod driver förändring. Elena har suttit i styrelsen sedan 2021.

ANNI LEON
Ledamot

Text kommer

Valberedning

KATARINA ANDERSSON
Valberedning

Katarina arbetar i dagsläget som utredare och är kulturvetare/kulturhistoriker. Hon har erfarenhet inom offentlig förvaltning och har även en bakgrund i kulturpolitik som politisk sekteterare. Katarina älskar att vara barnslig, strukturera upp saker och hänga runt i kreativa sammanhang.

SEINAB HILOWLE
Valberedning

Seinab arbetar med öka ungas demokratiska inkludering. Hon är statsvetare och gillar att förenkla politik så det blir förståeligt och engagerar till aktion. Seinab har lång erfarenhet av olika roller i civilsamhället och har erfarenhet av demokratifrågor och asylpolitik.