StreetGäris finns i min ryggrad

 

Vad vi, vår förening och alla vi personer som på ett eller annat sätt knyter an till SG, står för är för mig en självklarhet och en nödvändighet.

Sedan vår start 2013 har vi gjort en otrolig resa tillsammans.

Jag ser tillbaka och beundrar dem som gick före, som organiserade sig, omvandlade sin kraft till engagemang för att påverka beslutsfattare och ta plats i de normativa rummen, de vita rummen, med viljan och målet att samhället skulle bli bättre. Tryggare. Men också mer rättvist, mer jämlikt.

Vilka otroliga personer som år efter år orkade och som växte från en grupp om ett tiotal unga kvinnor och ickebinära till en förening och ett nätverk med tio tusen medlemmar.

Nu står vi inför ett valår. Och vi vägrar acceptera den allmänna politiska diskursen. En som demoniserar, avhumaniserar och tystar marginaliserade grupper, eller grupper som gör motstånd och kräver lika rättigheter. 

Vår agenda är tydligare än någonsin. 2022 är ett år då vi står hand i hand med så många syskon som ser samma behov, som vill att samhället ska förändras. Och det måste göras genom att omfördela makten jämlikt.

I snart nio års tid har vi tagit kampen för ett antirasistiskt och feministiskt samhälle. Och nu fortsätter vi. StreetGäris står med sina syskon och allierade redo med raka ryggar, stora megafoner, vassa pennor och skarpa sinnen som verktyg.

 

– Manel Rodrick

StreetGäris ordförande

 

Foto: Zanna Chanel Nordqvist