Resultatet av årets FemTempen visar ett fortsatt stort behov av separatistiska rum och en hög andel upplevd exkludering hos icke-vita, transpersoner och icke-binära personer i feministiska rum

 

Tre fjärdedelar av icke-vita samt ickebinära och transpersoner upplever exkludering i mainstream-feministiska rum, i nivå med resultaten i förra årets rapport. Samma siffra för svarande som är vita och inte har uppgett att de är ickebinära eller trans är knappt en fjärdedel. Exkluderingen kan exempelvis ske genom att bli stämplad som glädjedödare, att behöva ta ansvar för problemen man lyfter eller att behöva trösta andra när de kränkt en.

Vi kan inte slå oss för bröstet förrän rörelsen skapar utrymme för alla att delta och vi har en lång väg att gå. StreetGäris kommer att fortsätta arbeta för att skapa ett tryggare rum inom den feministiska rörelsen och för att utmana och belysa den utveckling rörelsen behöver göra, säger Fatema Vanat, ordförande i föreningen StreetGäris.

Inte oväntat leder exkludering till att viktiga perspektiv inte synliggörs inom den breda feministiska rörelsen: 96 procent av alla svarande anser att viktiga perspektiv saknas i den feministiska debatten, i synnerhet perspektiv på rasism och klass, men även exempelvis funktionsrätt.

Samtidigt visar enkätsvaren att det finns ett behov av att vara i trygga feministiska rum, något som minoritetsgrupper kan skapa genom separatism. Dessa rum kan bli ett andrum och någonstans man kan förstå sig själv och sina upplevelser tillsammans med andra som delar någon eller flera av ens bärande identiteter. I rapporten presenteras koalitioner och goda verktyg för att hantera konflikter inom koalitioner och organisationer som ett sätt att skapa förutsättningar för att separatism och gemenskap i en större feministisk rörelse ska kunna samexistera.

Vi måste ta den omfattande exkluderingen som sker i feministiska rum seriöst. Det hoppfulla är att det finns många verktyg och idéer på hur vi kan skapa den förändringen, några av vilka lyfts i rapporten, säger Lina Muktar Mohageb som skrivit rapporten FemTempen 2023.

I år lades det till en fråga om folks ursprung, för att komplettera frågan om rasifiering. Skillnaderna mellan grupper framstår som större när icke-vita och vita jämförs än när man jämför utifrån ursprung, men som förväntat är trenderna desamma där folk med utomeuropeiskt ursprung upplever exkludering i större utsträckning än folk med nordiskt ursprung.

– Detta visar på den fortsatta stora vikten av att mäta jämliket utifrån flera självidentifierade kategorier. Att ställa frågor om hudfärg är lika viktigt som att ställa frågor om kön, säger Fatema Vanat.

Om FemTempen

FemTempen är StreetGäris årliga undersökning som fokuserar på vilka frågor som tagit plats i den feministiska debatten och i feministiska rum. Undersökningen mäter även vilka frågor som exkluderas från mainstream feminismen och vilka grupper som upplever att de inte får sin röst hörd inom rörelsen.

Rapportskribent: Lina Muktar Mohageb