StreetGäris & ABF Botkyrka-Salem presenterar nytt seriesamtal: Sveriges nationella kris – dödsskjutningarna

 

Första samtalet handlar om hur vi kan påverka politiken. Samtalet sänds live på Facebook den 2/12 kl 18.00!

Panelister: 

Carolina Sinisalo: 2016 förlorade Carolina sin 15 åriga son Robin till gatuvåld och har sedan dess jobbat med att lyfta problematiken i samhället och medvetandegöra konsekvenserna av våldet där våra ungar dör, ett arbete som hon tilldelades hedersutmärkelse för.

Fatima Mohamed: Engagerad och pådrivande i frågan om barnens liv och rättigheter i Järva och lyfter faktorer som strukturell rasism och diskriminering genom Tensta Mammorna.

Nabila Abdul Fattah: Aktivist i många år och har startat rörelser som till ex Alby är inte till salu och hijabuppropet. Hon är även opinionsbildare där hon skrivit krönikor bland annat för Metro och varit ledarskribent på Dagens ETC.

Samtalsledare: Azar Nikbakht