I juli trädde en ny och mycket restriktiv migrationslagstiftning i kraft i Sverige. Lagen begränsar asylsökande och andra migranters rättigheter och möjligheter kraftigt. 

 

Bland annat blir tillfälliga tillstånd normen för de som beviljas skydd i Sverige. Hårdare regler gäller för familjeåterförening och för att få ett permanent uppehållstillstånd.

Den nya migrationslagstiftningen drabbar redan utsatta grupper mycket hårt och leder till stort humanitärt lidande. Den öppnar upp för exploatering av människor på arbetsmarknaden och innebär en stor otrygghet för den som vill bli en del av det svenska samhället. Det finns inget som talar för att lagen uppnår sitt syfte, att minska invandringen och stärka integrationen.

Under de senaste åren har människor på flykt undan konflikter och fattigdom demoniserats i en offentlig debatt med starka rasistiska undertoner. Den försämrade migrationslagstiftningen är ett direkt resultat av detta. I ett land med skenande klyftor och en allt mer urholkad välfärd har svarta och bruna migranter blivit en måltavla för majoritetssamhällets fientlighet. I linje med denna rasistiska och historielösa retorik gör politiker och debattörer allt oftare en koppling mellan invandring och kriminalitet. StreetGäris ser med stor oro på denna utveckling. Sociala problem är inte en konsekvens av invandringen, utan av bristande resursfördelning och en nedmontering av det sociala skyddsnätet i samhället.

Att få leva i säkerhet och stabilitet är varje människas rättighet. Sverige har råd att ha en human, värdig och solidarisk migrationspolitik. StreetGäris kräver ett slut på den restriktiva migrationspolitiken som Sverige och EU bedriver. Ge människor på flykt en fristad och ett värdigt mottagande.

– Azar Nikbakht, styrelseledamot StreetGäris