Under året har minst 100 barnmorskor sagt upp sig i Stockholm. Bara den senaste månaden har ca 40 uppsägningar skett på Danderyds sjukhus

 

Även chefer på förlossningsavdelningar har sagt upp sig eller avsagt sig ansvar för arbetsmiljön.

Bakgrunden till förlossningskrisen är den dåliga arbetsmiljön.

Barnmorskor larmar om att de inte hinner ta raster och gå på toaletten under arbetstid. Nya barnmorskor lärs inte upp ordentligt då de gamla barnmorskorna har valt att sluta. På grund av besparingar är löneutvecklingen och bemanningen konstant låg. Barnmorskorna menar att det nu är så illa att patientsäkerheten äventyras.

En väl fungerande förlossningsvård där anställda mår bra är en fråga som berör oss alla. Kvinnovård som bedrivs av kvinnliga anställda har allt för länge varit underfinansierad.

Stötta barnmorskorna i kampen för bättre arbetsvillkor och förlossningsvård. Läs mer här:

☑️ @birth_rights_sweden

☑️ @sthlmsjukvardsuppror

☑️ @barnmorskeforbundet