Låt oss ta tempen på Sveriges feministiska rörelse!

 

För andra året i år undersöker StreetGäris vilka frågor som exkluderas från mainstream feminismen och vilka grupper som upplever att de inte får sin röst hörd i den feministiska rörelsen.

Enkäten tar ca 8 minuter att svara på, är helt anonym och resultatet kommer att presenteras i en rapport den 8 mars och analyseras.

Dela den till ditt nätverk för att hjälpa oss skapa förändring!