I januari och februari bjuder vi in till två medlemsträffar!

 

20 januari kl. 18:00 – 19:30 ”Vilka är StreetGäris viktigaste valfrågor?”

Denna träff lyssnar vi in er medlemmar om vilka frågor och områden som ni tycker är de viktigaste för StreetGäris att lyfta och prioritera under 2022! Fokus på valåret. Representanter från StreetGäris styrelse och arbetsgrupp för valet kommer att närvara.

 

14 februari kl. 18:00 – 19:30 ”Dejt med StreetGäris – Kärleken för kampen”

Denna träff vill vi tillsammans med er medlemmar ha en härlig dejt om kärleken för kampen. Vad gör den viktigt och varför engagerar vi oss?

 

Båda träffarna sker digitalt via zoom!