Vi ser att svenska muslimer återigen är föremål för politiska samtal om behovet att skärpa lagar. Jämställdhetsministern, Paulina Brandbergs (L) uttalande om att vigselrätten behöver ses över och förtydligas, menar vi vilar på en islamofobisk grund snarare än jämställdhet. 

Det är tydligt att makthavare inte är intresserade av muslimska kvinnors friheter i den islamofoba samtiden vi lever i. Hade jämställdhetsministern varit seriös med sin jämställdhetspolitik hade hon inte föreslagit något som kan begränsa muslimska kvinnors religionsfrihet. 

För sakfrågans skull vill vi förtydliga: muslimer ska ha rätt att välja att vigas i enlighet med sin trosövertygelse. Rätten att ha en så kallad “wali” närvarande hindrar INTE någon från att viga sig utan denna tillämpning. Wali görs i samtycke. 

Därför ställer vi oss kritiska till jämställdhetsministerns uttalande.

För historien har lärt oss att när minoriteter är föremål för politiska samtal om skärpta lagar ökar ojämlikheten i samhället. Det nuvarande politiska samtalet handlar inte om att öka jämställdheten utan om att reglera muslimers grundläggande fri- och rättigheter. Det oroar oss.