Ett av våra största hinder i den antirasistiska kampen i Sverige är den så kallade färgblinda antirasisten

 

Nu kanske du tänker “nä, det största hindret är väl rasisterna?”. Det kan tyckas konstigt, att ett hinder kommer från de som ofta kallar sig antirasister. Men att hävda att man är antirasist och inte ser färg betyder att man inte förstår de strukturer och mekanismer som skapar rasism. Då kan man inte vara antirasist, och framförallt inte omfördela makten i samhället.

I Sverige finns en föreställning om att antirasismen är färgblind. Oron för att betraktas som rasist eller fördomsfull gör att vi förnekar alla typer av sociala kategoriseringar av människor utifrån hudfärg. Men verkligheten är att rasism och diskriminering inte sker slumpmässigt, utan följer mönster som är kopplade till normer och maktordningar. Det gör att en del grupper blir mer utsatta än andra. Att hävda färgblindhet innebär att man blundar för de begränsande normer och maktförhållanden som missgynnar icke-vita människor och gynnar vita personer.

Det passar sig att citera Kitimbwa Sabuni från handboken “Vit, svart brun”:

“Idag lever vi i en tid där det hegemoniska sättet att tänka säger oss att rasism är fel. Människor ska inte ha fördelar över andra på grund av sin hudfärg. Då kommer färgblindheten in som en ideologi som paradoxalt nog cementerar de hudfärgsbaserade ojämlikheter vi har ärvt och reproducerar eftersom vi berövas de språk och de glasögon vi behöver för att kunna ta hänsyn till människors olika erfarenheter och positioner utifrån hudfärg och utforma de nödvändiga åtgärderna som adresserar diskriminering med hudfärg som grund. Färgblindhet är alltså inte antirasism, utan snarare den senaste iterationen av rasismen”.

Den svenska färgblindheten har växt fram ur en historisk kontext av att vilja tillrättalägga en annars väldigt befläckad historia. Det har bland annat handlat om Sveriges bidrag till kolonialismen och den vita överhögheten genom att vara ledande i rasbiologi. Färgblindheten förnekar denna historia och dess påverkan på vår samtid, vilket gör det omöjligt för oss att hantera och motverka effekterna av strukturell diskriminering och omfördela tillgång till makt och resurser.

Så, är du seriös med din antirasism? Lägg då ner färgblindheten.

– Fatema Vanat, styrelseledamot StreetGäris