Tempen på Sveriges feministiska rörelse

FEMtempen är StreetGäris årligt återkommande undersökning som fokuserar på vilka frågor som tagit plats i den feministiska debatten och i feministiska rum. Undersökningen mäter även vilka frågor som exkluderas från mainstream feminismen och vilka grupper som upplever att de inte får sin röst hörd inom rörelsen.

Läs FemTempen 2022

Icke-vita exkluderas ur mainstream-feministiska rum, och det leder till att även vita feminister känner av att viktiga perspektiv saknas från rummen. Det visar resultaten från FemTempen 2022.

Läs hela rapporten här.