Tempen på Sveriges feministiska rörelse

FemTempen är StreetGäris årligt återkommande undersökning som fokuserar på vilka frågor som tagit plats i den feministiska debatten och i feministiska rum. Undersökningen mäter även vilka frågor som exkluderas från mainstream feminismen och vilka grupper som upplever att de inte får sin röst hörd inom rörelsen.

Läs FemTempen 2024

Årets FemTemp visar att icke-vita, icke-binära och transpersoner fortsatt upplever exkludering i feministiska rum. Även en oroväckande ökning av transfobi samt islamofobi inom den feministiska rörelsen.

Läs hela rapporten här!

Läs FemTempen 2023

Resultatet av årets FemTempen visar ett fortsatt stort behov av separatistiska rum och en hög andel upplevd exkludering hos icke-vita, transpersoner och icke-binära personer i feministiska rum.

Läs hela rapporten här!

Läs FemTempen 2022

Icke-vita exkluderas ur mainstream-feministiska rum, och det leder till att även vita feminister känner av att viktiga perspektiv saknas från rummen. Det visar resultaten från FemTempen 2022.

Läs hela rapporten här!