Tempen på Sveriges feministiska rörelse

FemTempen är StreetGäris årligt återkommande undersökning som fokuserar på vilka frågor som tagit plats i den feministiska debatten och i feministiska rum. Undersökningen mäter även vilka frågor som exkluderas från mainstream feminismen och vilka grupper som upplever att de inte får sin röst hörd inom rörelsen.

Nu går det att svara på enkäten till och med den 1 februari 2023. 

Läs FemTempen 2022

Icke-vita exkluderas ur mainstream-feministiska rum, och det leder till att även vita feminister känner av att viktiga perspektiv saknas från rummen. Det visar resultaten från FemTempen 2022.

Läs hela rapporten här.