Årets Kraft är Rättvisa för Alla! Under årets 8 mars fest tog Rättvisa för Alla emot StreetGäris stipendium Årets kraft!

 

Motiveringen lyder: Rättvisa för Alla har på kort tid lyckats mobilisera tusentals runtom i Sverige för ett fritt Palestina. Rättvisa för Alla har lyft marginaliserade röster i Sverige och uppmärksammat den svenska statens brister i att stå upp för mänskliga rättigheter överallt, alltid. De backar inte för att kritisera makthavare och i synnerhet statsministern själv. De har organiserat flera demonstrationer, upprop, välgörenhets kvällar och folkbildnings initiativ i rättvisans namn. Rättvisa för Alla är ett exempel på hur gräsrotsmobiliseringens hjärta är levande och bultar starkt än idag.

⚡Rättvisa för Alla är årets kraft!

 

 

Om årets kraft

StreetGäris stipendium Årets kraft tilldelas årligen en person eller en grupp som uthålligt, modigt och engagerat flyttat fram positionerna inom den feministiska och antirasistiska kampen.

Stipendiet utgörs av 10 000 kr och ska ses som ett stöd till kampen som drivs. Läs mer om Årets kraft här!