StreetGäris som organisation står för nya möjligheter med en starkare ekonomi – uppstart av en ytterligare termin av Skrivarskolan, stärka alla gäris och icke-binäris i Nätverket och så mycket opinionsarbete. Vi behöver därför fler engagerade personer i styrelsen!

Valberedningen har fått den ärorika uppgiften att hitta nya ledamöter till StreetGäris styrelse för verksamhetsåret 2023/2024. Styrelsearbete innebär att ta strategiska beslut och genomföra operativt arbete för att StreetGäris kan fortsätta som organisation. Därför söker vi efter personer som varit aktiva i eller är intresserade av StreetGäris och som vill ge tid för att vara med i styrelsen.

Att sitta i styrelsen innebär att ge 6 timmar per vecka av sin tid. Under vissa perioder kan det innebära mer arbete och andra perioder mindre. StreetGäris styrelse är i nuläget operativ, vilket betyder att många av uppgifterna du sett i sociala medier, alla verksamheter och att stötta admin-gruppen för Nätverket görs av nuvarande styrelseledamöter.

Ambitionen är att efter 2023 kunna vara mer strategiska för att bygga upp ett kansli och starta upp lokalföreningar som kan vara stabila för att nå ut till fler gäris och icke-binäris genom Nätverket (facebookgruppen) och offline i flera orter runtom i Sverige.

Du kan nominera dig själv eller någon som du tycker skulle passa för uppdraget. OBS! Om du nominerar någon annan så är det viktigt att du frågar om personens godkännande.

Styrelsearbetet är ej arvoderat utan helt ideellt.

Vi kommer kontakta alla efter nomineringsstopp för att beskriva mer om uppdraget och för eventuellt samtal.

StreetGäris har årsmöte den  26 mars 2023.

Om du har frågor, ta kontakt med valberedningen på [email protected]. Vi kan berätta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen och vad de olika rollerna innefattar.