I veckan har Europeiska unionens högsta domstol sagt att det är lagligt att diskriminera systrar i hijab

 

Det betyder att företag har rätt att sparka/ej anställa hijabis med hänvisning till företagets neutralitet eller ”image”.

Det här är ett islamofobiskt tecken i vår tid. Förutom att tvinga kvinnor välja mellan sin tro och inkomst, är det också en grov kränkning av kvinnors rätt att besluta vad de vill klä sig i. Det är inte värdigt i något demokratiskt land.

StreetGäris motsätter sig detta STARKT. Det är en islamofobisk föreställning att hijabis är mindre neutrala än andra. Det här är också ett sätt att göra det svårare för muslimska systrar i hijab att vara en del av arbetsmarknaden på lika villkor.

Det konstanta användandet av hijabis som slagträ är en brinnande feministisk fråga som måste tas på allvar. Vi behöver vända blicken från den vita västerländska föreställningen om att ”hijab är problematisk och/eller komplex” och i stället fokusera på vilka faktiska utfall som den föreställningen får för hijabis. Till exempel tillgång till arbetsmarknaden men också rörelsefriheten, känsla av trygghet och så vidare.

En av feminismens grundfrågor i Sverige har handlat om arbetsrätten, rätten att ha en egen inkomst. Den här rätten begränsas just nu för muslimska kvinnor i hijab och det får vi inte tillåta.

Mona Nechma, styrelseledamot StreetGäris