Feminism 101

– lektion två

“Att kämpa för frihet är att kämpa mot förtryck”

Dessa ord är från Sara Ahmeds bok ”Att leva feministiskt” (2017).

Ahmeds ord har gett mig hopp och tröst, både när jag behövt förstå min omvärld och olika situationer. Det är inte konstigt att jag känner så, speciellt när hon själv säger att ordet feminism fyller henne med hopp och energi. Sara Ahmed kommer därför att återvända i kommande lektioner, men ett av hennes viktigaste inslag i feministisk teori är den feministiska glädjedödaren och det ska vi fokusera på nu.

Under vår första lektion tittade vi närmare på begreppet förtryck, det var väldigt teoretiskt, så denna lektion blir därför mer praktisk och personlig.

Välkommen till lektion två i feminism 101!

Som jag tidigare nämnt så är det svårt att leva feministiskt.

I sin bok “Att leva feministiskt” är Sara Ahmed personlig. Hon säger att feminism är ett sätt att förstå sig själv och samtidigt undersöka och ifrågasätta det runt en själv. Vare sig det är i hemmet, offentliga rummet, skolan, arbete eller liknande. Feminism är alltså inte bara en del av vår historiska idéutveckling eller ett sätt att förstå politiken, utan också en del av vår vardag och privatliv.

“Att bli feminist är att ständigt fortsätta lära sig”

– Sara Ahmed

Den feministiska glädjedödaren

Att vara feminist innebär oftast, nej alltid egentligen, att vara en glädjedödare. Jag har tidigare nämnt strukturer i samhället. Dessa strukturer skapar hinder och motstånd. Strukturerna är sexistiska, rasistiska, homofobiska och funkofobiska. Och strukturerna uttrycks genom normer. Att vara en feministisk glädjedödare innebär att synliggöra och ifrågasätta dessa normer.

I praktiken innebär det att förstöra stämningen när personer uttrycker sig enligt normen. Sara Ahmed beskriver att hennes feministiska glädjedödare trädde fram under en familjemiddag.  Och så är det ju ibland, att våra närmaste upplever oss feminister som jobbiga, vi skapar dålig stämning och uppfattas ibland olämpliga.

Dålig stämning är starkt kopplat till normer

Dålig stämning gör att människor känner sig obekväma och kan ofta leda till att man hellre väljer att inte lyfta en jobbig fråga för att slippa den dåliga stämningen. Att vara en glädjedödare handlar alltså om känslan av att förstöra stämningen under familjemiddagen, festen hos vännerna eller lunchen med kollegorna. Ahmed menar att när vi bryter mot normen skapar vi ett problem som vi själva vår gestalta. Med andra ord – du blir ett problem eftersom du lyft ett problem.

Men vad spelar det för roll om stämningen förstörs? Enligt Ahmed är det mer komplicerat än att bara förstöra stämningar då lycka och glädje används för att legitimera sociala normer. Bryter man mot dessa sociala normer innebär det, enligt Ahmed, att en per automatik går emot glädje och lycka. OCH vem gillar en person som hela tiden förstör folks glädje??

Men det är faktiskt vi människor som bestämmer vad som är socialt accepterat att lyfta som problematiskt, och inget kommer någonsin att förändras om det inte utmanas.

Feministisk pedagogik: himla med ögonen

Sara Ahmed skriver att den feministiska pedagogiken börjar när vi himlar med ögonen. När jag smakar på de orden tänker jag att det ju inte alls är konstigt. Vi märker orättvisa på grund av de kroppar vi besitter. Det är på grund av våra kroppar som vi hatas, så det är inte konstigt att första reaktionen går igenom våra kroppar. Det kan också förklara varför vi inte ser så många cismän himla med ögonen.

Så, när himlade du med ögonen sist?

Även om vi feminister agerar för för att synliggöra problem så leder det ofta till att vi blir kallade problemskapare. Feministiska glädjedödare får också andra stämplar såsom “ständigt arga personer” eller anklagade för att vi  “VILL hitta fel”. Konsekvenserna av att vara glädjedödare är många, men kanske värst är att lämnas utanför och bli exkluderad.

Det är därför viktigt att vi feminister tar hand om varandra. Glädjedödaren SKA fortsätta träda fram eftersom det alltid kommer finnas historier och perspektiv vi ännu inte vet, eller tar hänsyn till.

Den feministiska glädjedödaren får energi av att det finns svårigheter eftersom viljan att skapa rättvisa är livsviktig. Och ja, visst finns det glädje i att ifrågasätta. 

Så om du känner dig ensam för att din omgivning inte förstår dig och tycker du ska hålla dig inom normen, himla ÄNNU mer med ögonen!

Den feministiska glädjedödarens överlevnadskit

 • Böcker – skrivna av andra feminister
 • Saker – objekt som ger dig lycka och fina minnen
 • Feministiska verktyg – vad är poängen med feminism om vi inte använder den som verktyg?
 • Tid – ta pauser, göra annat när glädjedödande blir för mycket eller stressigt
 • Livet – uppskatta annat i livet än kampen eller glädjedödande
 • Tillåtelse – ge dig tillåtelse att träda ur en situation
 • Andra glädjeödare – lär känna andra glädjaredödare även om det innebär att ifrågasätta sina egna privilegier.  Utveckling är smärtsamt!
 • Humor – låt dig skratta åt situationerna
 • Känslor – dina känslor bär på ett frö till uppror, låt de vägleda dig
 • Kroppar – att möta ständigt motstånd är slitsamt, lyssna på din kropp när du märker av smärtan
 • Slutligen, ha ett överlevnadskit för glädjedödare!

Text: Seinab Hilowle

Redaktör: Mona Nechma