Vilket år vi haft tillsammans!

 

2022 har varit ett år som kännetecknats av ett stadigt engagemang. StreetGäris har utvecklats som organisation, haft ett etablerigsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten för första gången och tagit ställning i flera frågor under valåret.

Vi är stolta över allt som gjorts och ser fram emot allt som göras framöver. För det finns mycket att göra i den samtid vi lever i. 

But for now, låt oss se tillbaka på ett omtumlande politiskt år, men som hållit oss samman av ett stadigt engagemang.

StreetGäris verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är ett dokument som beskriver vad en organisation gjort det senaste året. StreetGäris verksamhetsberättelse är inte ett tråkigt och dammigt dokument som läggs på någon hylla. Vår berättelse är inspirerad av en tidning och är både rolig och matnyttig!