Idag tog StreetGäris emot Katarina Taikon priset för människorättsförsvarare

 

Stockholms stad ger årlige ut Katarina Taikon priset för att uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad.

I år ges priset till StreetGäris och detta är juryns motivering:

”I sann Katarina Taikon-anda verkar Streetgäris för att skapa en inkluderande jämställdhetsdiskussion som rymmer många perspektiv och som synliggör feminister med erfarenheter som inte tillhör majoritetssamhället. Genom kunskapsstärkande insatser, såsom utbildningar om antirasism och feminism eller kurser som en Skrivarskola, stärker föreningen unga kvinnor och icke-binäras självkänsla och stödjer dem i förkovringen av sina fri-och rättigheter i vårt samhälle.

 

Föreningen bidrar till att jämställdhets- och samhällsdebatten med viktiga kunskaper och perspektiv. Genom att synliggöra grupper och individer med erfarenheter som inte brukar uppmärksammas och aktivt verka för en rättvis omfördelning av makten och inflytande är Streetgäris en viktig aktör som stärker demokratin.”

StreetGäris representanter fick hålla ett tal i stadshuset som vi vill dela med er

 

Audre Lorde skrev en gång: your silence will not protect you.

Det här är ett pris för människorättsförsvarare. Såna som Katarina Taikon. Och det är med stor ödmjukhet som vi tar emot priset.

Människorättsaktivister är hoppfulla människor. Men ORGANISERADE människorättsaktivister är de MEST hoppfulla människorna som finns på vår jord. För det finns ett unikt hopp i att organisera sig. Det är där hoppet om att en annan värld är möjlig finns. Och att vi kan nå den tillsammans.

Men människorättsaktivister måste också vara modiga. För det krävs mod att stå upp för rättvisa. Att granska och utmana makten. Att omfördela makten. För med det kommer ett pris att betala.

Det kostar att driva en kamp, att stå upp mot maktordningen.

Men det kostar mer att inte driva den. Det kostar att vara tyst. Det kostar människors värdighet. Rättvisa och liv.

Sedan StreetGäris startade för snart 10 år sedan, har vi krokat arm med varandra för att stå upp mot rasistiska och ojämlika strukturer som präglar vårt samhälle. Audre Lorde sa även: “There is no thing as a single-issue struggle because we do not live single-issue lives”.

Därför har vi samlat kraft bland syskon för att jobba emot förtryck och orättvisa. Vi har organiserat oss. Demonstrerat, skrivit och folkbildat.

Det här priset utmärker det faktum att kampen fortfarande behövs. Så vi delar det här priset med våra maktkritiska syskon som tystas, misstänkliggörs och karaktärsmördas. Det är sällan man får ett pris efter det.

Your silence Will not protect you, skrev audre lorde en gång. Och vi säger att det är en enkel logik. Din tystnad kommer inte att skydda dig.

Din tystnad kommer inte att skydda någon annan heller. Så vi tar emot priset med en uppmaning till dig. Var inte tyst.