Imorgon röstar riksdagen om att kriminalisera deltagande i terroristorganisation

 

Förslaget har bred majoritet i riksdagen men har fått väldigt hård kritik från både människorättsorganisationer och från Lagrådet. StreetGäris ser extremt allvarligt på förslaget. Här är några anledningar till att vi säger NEJ till förslaget och varför du också borde vara oroad om det går igenom.

1. Vi har en lång historia (och samtid) av att auktoritära stater terrorstämplar människorättsgrupper för att tysta dem. Sverige är inte immun mot auktoritära krafter, tvärtom går vi i den riktningen själva och har redan börjat kriminalisera maktkritiska röster. Det finns ingen tydlighet i lagen om hur en organisation stämplas, eller var gränsen går för ett ”deltagande”.

2. Rasistiska narrativ, som till exempel den islamofoba föreställningen om att muslimer är terrorister, eller att muslimska organisationer skulle vara en del av en större konspiration riskerar att begränsa muslimers organisering ännu mer än vad den redan är.

3. Lagförslaget kommer sprida rädsla bland personer som vill engagera sig i människorättsfrågor – vi ser det redan idag på grund av hat och hot, men vem vågar engagera sig i en organisation eller grupp som riskerar att terrorstämplas?

Så som det ser ut nu har detta lagförslag bred majoritet och kommer med stor sannolikhet att gå igenom. Vi är väldigt oroade. Men vi uppmanar dig att inte tystas, eller bli rädd. Ditt motstånd är avgörande nu.

StreetGäris säger NEJ till förslaget. Gör det du med!